Direct access to content

El retrat convencional ens aporta sempre la imatge d’algú segons la interpretació de l’artista.

Les mirades, les expressions, els rictus que l’artista és capaç d’incorporar als seus quadres, ens parlen de la seva entitat com a obra d’art i ens proporcionen el seu propi context d’interpretació.

El domini de diferents tècniques li permeten plantejar-se un ampli ventall de solucions.