Direct access to content

Els “Humans” de Miquel Mas estan influenciats pels seus viatges arreu del món i pel treball d’observació que du a terme amb les persones que hi va trobant; podem dir que amb els seus retrats ens acosta a un estudi antropològic.

El contacte amb la diversitat de llengües, cultures i fisonomies el porten a percebre els trets comuns que, sovint, passen pels estats d’ànim i sentiments. Són retrats de persones que han impressionat, d’una forma especial, l’artista i que l’ha portat a plasmar-los.

En els “Humans” el realisme i l’hiperrealisme es fan expressionisme.
Les tècniques emprades són l’oli i l’acrílic.