Direct access to content

Sobre uns fons suaus o texturats introdueix elements naturals com pomes, taronges, codonys, ceràmiques, gerros… que a vegades naveguen per la tela sense la més mínima llei de gravetat.

La gran fidelitat dels objectes es contraposa amb les singulars composicions. És un mestissatge de conceptes i tècniques.

Amb el vidres, el pintor demostra un gran domini de les transparències i del joc de la llum.