Direct access to content

Amb només 13 anys, Miquel Mas ja va demostrar que s’interessava pel dibuix. Algunes de les seves exposicions dels anys setanta, vuitanta i noranta mostren obres tractades amb aquesta tècnica.

A partir del 2004, i després d’una llarga etapa on se centra en altres tècniques, el llapis va tornar a sorgir amb força amb els “Humans”, una col·lecció que va provocar (amb la qual va provocar?) un gran impacte pel seu hiperrealisme.

El 2018, l’artista recupera aquesta manera de fer i l’aplica a composicions actuals i molt personals i mostra objectes quotidians i algunes de les enyorades nines.